Å påstå at barnemorderen Breivik hadde noe fornuftig å komme med i sin sluttappell

Å påstå at barnemorderen Breivik hadde noe fornuftig å komme med i sin sluttappell, under rettsaken mot han for rundt et år siden, er direkte tøvete og useriøst. Og skulle en mene det, tyder det på at en muligens selv har et konspiratorisk perspektiv på norsk virkelighet.

Tenker i denne anledning på kommentarer i en tråd her i Brodins snakkeboble. Der enkelte ser ut til å forsvare, eller mene at det er gode samfunnsanalyser det ABB eksponertei sitt sluttinnlegg under rettssaken. Men så langt jeg ser det, etter å ha hørt sluttappallen, var det meste konspiranoia av kjent format og type. Ja, det finnes sluttninger og analyser fra kontrajihadistiske miljø, som knapt henger på greip.

For ABB, og meningsfeller mener at samfunnet er feminisert. Slik at menn har mistet sin mandighet, og naturlige plass som familiens overhode. Men da glemmer man at det neppe har vært en ond politisk kraft, som har drevet frem denne "grusomme" feminiseringen, men noe tidsånden og det norsk folk har ønsket.

For likestilling og likeverd, er noe det aller fleste her i landet setter pris på, og har ønsket. Men ABB og hans meningsfeller ønsker åpenbart å skru tiden tilbake, muligens til slik det var på 1950-tallet. Og dette kaller Breivik, kulturkonservativisme. Mens det i realiteten vel kan kalles anti-feminisme på sitt verste.

Likeså var barnemorderen opptatt av vold begått mot høyreekstreme, såkalte nasjonalister her i landet. Og i sitt sluttinnlegg ramset han opp en rekke voldelige angrep på blant annet nazister, og andre fremmedfiendtlige politiske aktører her i landet.

Men siden han brukte eksempler som var begått over en tidsepoke på flere tiår. Og voldsepisoder begått av privatpersoner og ikke den norske stat. Var det i grunnen lite politisk vold begått mot den ytre politiske høyresiden her i landet han kunne vise til.

Så ved å henvise til et knippe mindre alvorlige voldsepisoder mot nasjonalister, forsøkte ABB å fremstille det slik, at den politiske venstreside her i landet, hadde undertrykket høyresiden, nærmeste på statlig nivå, eller i regi av Arbeiderbevegelsen. Mens det i realiteten var tilfeldige enkeltepisoder som dannet grunnlaget for hans tendensiøse og tøvete påstander.

Men andre ord Breivik levde i sin egen verden, ei boble der han konstruerte fiendebilder, det knapt finnes dekning for å hevde er reelle, eller er del av en virkelighet de fleste her i landet befinner seg i. Og at det norske folke har motarbeidet hatefulle bevegelser på ytre høyre fløy. Er vel ikke så rart, da vi tross alt var okkupert av Nazi-Tyskland i fem mørke år under andre verdenskrig.

Barnemorderen skrev følgende på document.no "Det faktum at kulturmarxistene kontrollerer Euro/US MSM, 95% av NGOs og 80% de politiske partier er kanskje den viktigste årsaken til at vi må regne med å slite med multikulturalisme (kulturmarxisme) og Islamisering i ihvertfall 20-70 år til."

Konspirasjonsteorier, der barnemorderen ser kulturmaxister over alt, og i det fleste fremskutte samfunnsposisjoner, preger manifestet til ABB. Og det er i dette vrengebildet av samfunnet, man finner kontrajihadistiske miljø. Der man radikaliseres sammen med likesinnede. Og beveger seg stadig lengre bort fra den virkeligheten de fleste av oss befinner seg i.

Hva er en kulturmaxist, som ABB røra om morra, middag og kveld: Jo, kanskje det man kan kalle politisk korrekthet. Men om det å være PK, betyr at man er anstendig, og ikke ute etter å spre hat, og motsetninger mellom ulike folkgrupper. Ja, så er i grunnen benevnelsen helt ok for meg, og noe jeg ikke ville nølt med å kalle meg.

Brazil

Frankrike - landet med utallige severdigheter for hele familien

Frankrike er et populært land å besøke. Her finner du hundrevis av severdigheter, storbyer, rik kultur og vakker natur, alt etter hva du ønsker å oppleve.

Full artikkel


Hong Kong - et spennende reisemål med mange severdigheter

Hong Kong er en berømt storby som har både moderne skyskrapere og gammel historie. Opplev spennende severdigheter når du besøker denne overveldende byen.

Full artikkel